29.07.2021

  • Bu yaklaşım çerçevesinde; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna büyük görevler düşmektedir.

  • Böylece Kurum, Millî Savunma Bakanlığı çatısı altında, hâlihazırda var olan konumu ve yetkinliği korunarak, KİT statüsünden daha esnek bir yapıya kavuşturulacaktır.

  • Böyle bir caydırıcılığın en önemli unsuru tam bağımsız yerli ve milli savunma sanayiinin varlığıdır.

  • Bağımsız denetim dâhil her türlü iç ve dış denetime tabi olacak, faaliyet alanı ile ilgili iş ve işlemlere yönelik olarak birtakım kamu mevzuatından muafiyete sahip olacaktır.

23/06/21 19:45

MSB: “Tehditlere karşı tam bağımsız yerli ve milli savunma sanayiine sahip olmalıyız”

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ile çevresindeki bölgelerde meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle ülkemizin sürekli tehdit altında olduğu ve bu tehditler karşısında korunması için caydırıcı bir...

Istanbulhaber ·

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin