31.05.2020

Arama sonuçları:

" DAVACININ " ( 6 )

info icon

Geç muvafakat verme işlemine tazminat kararı

İlgili Makale

Dava, X Kurumu Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Başmühendisliğinde kontrol mühendisi olarak görev yapan davacı tarafından, enerji uzman yardımcısı olarak atanmasına muvafakat verilmemesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü 8.000- TL maddi ve 1.000- TL manevi zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Danıştay Beşinci Dairesinin 14/11/2014 günlü, E:2012/491, K:2014/7985 sayılı kararıyla, ilk derece mahkemesi kararının gerekçesiz olması nedeniy

Memurlar

Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi

İlgili Makale

Akıllara durgunluk veren olay, özel bir mağaza zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, mağaza sorumlusu, işverenden daha yüksek prim alabilmek için fire oranlarını düşük gösterdi. Envantere de fire ürünleri düşük gösteren müdürün oyunu mağaza çalışanlarının işverene verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Mağaza sorumlusu, tazminatsız şekilde kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağaza sorumlusu; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacağı olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne ka

Türkiye Gazetesi

Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi

İlgili Makale

Sorumlu olarak çalıştığı mağazada, yüksek prim alabilmek için fire ürünleri düşük gösteren mağaza sorumlusu, tazminatsız şekilde kovuldu. Mahkemenin, 'tazminat ödenmeli' dediği uyanık müdüre kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, envantere doğru rakamın girilmemesinin haklı nedenle feshin gerektirdiğine hükmetti. Akıllara durgunluk veren olay, özel bir mağaza zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, mağaza sorumlusu, işverenden daha yüksek prim alabilmek için fire oranlarını düşük göste

Memurlar

Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!

İlgili Makale

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan kişi hakkında yürütülen ceza soruşturmaları sebebiyle bu görevinden alınarak Şef kadrosuna ataması yapılmıştır. İlk derece mahkemesi kararında özetle; "İdari soruşturmanın eylem tarihlerinden itibaren 2 yıllık zaman aşımı süreleri de geçtiği halde neticelendirilmeyerek, henüz neticelenmemiş ceza davası ve yıllardan beri idarece askıda tutulan idari soruşturma gerekçe gösterilerek tesis edilen

Memurlar

Öğretmenlerin, sağlık özründen tayin talebi döneme bağlı mıdır? Konya BİM'den önemli karar

İlgili Makale

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan çerçeve yer değiştirme yönetmeliğine göre, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmadığını ilgili mevzuatlara yer vererek yaptığımız "Sağlık özrüne dayalı olarak her zaman yer değiştirme yapılabilir mi?" başlıklı haberimizde ayrıca başvuru dilekçesine de yer vermiştik. Bu haberimize istinaden açılan bir davada; Sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, annesinin sa

Memurlar

Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?

İlgili Makale

Memurlar.net olarak 2012 yılında yayımladığımız haberi, gündem dolaysıyla tekraren yayımlıyoruz. Aşağıdaki Danıştay kararı 1998 yılına aittir. Ancak genel mevzuat değişmemiştir. Kararda, öğretmenler de dahil olmak üzere tüm Devlet memurlarının, fazla çalıştırılabilecekleri sadece ilgili yönetmelik hükmü uyarınca, yapılacak fazla çalışmanın amir tarafından 1 hafta öncede bildirilmesinin yeterli olduğuna dikkat çekilmektedir. Danıştay kararında yer alan mevzuatta o yıldan günümüze yapılan bir de

Memurlar

Βulundu 6 için sonuçlar " DAVACININ " .
×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin