08.08.2020

    Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun"Disiplin ve Ceza İşleri"başlıklı 9. bölümünde yer alan "Genel esaslar" başlıklı 53.maddesine ek olarak 2016 yılında 8 adet madde eklenerek 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin maddelerine ek olarak yeni disiplin cezaları ve bu cezaların verilmesini gerektirecek yeni fiiller belirlenmiş, idari ve akademik personellerin disiplin soruşturmasının yapılmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 2547 Sayılı Kanunun "Disiplin cezası verme yetkisi"başlıklı53/Ç maddesinde ise aylıktan kesme ve üzeri cezaların disiplin kurullarınca verileceği belirtilmiştir. İşte o madde; "Disiplin cezası verme yetkisi:Madde 53/Ç- (Ek: 2/12/2016 - 6764/30 md.)Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız...
19/10/19 14:45

Yükseköğretim Kanunu, disiplin cezasına itiraz yönünden eksik düzenlenmiş

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun"Disiplin ve Ceza İşleri"başlıklı 9. bölümünde yer alan "Genel esaslar" başlıklı 53.maddesine ek olarak 2016 yılında 8 adet madde eklenerek 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin maddelerine ek olarak yeni disiplin cezaları...

Memurlar ·

Yükseköğretim Kanunu, disiplin cezasına itiraz yönünden eksik düzenlenmiş

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin