12.08.2020

    TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; ticaret sicili müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı şubeler ve temsilciliklerin kuruluşu, bunların teşkilat yapısı ve yönetimi ile müdürlük personelinin göreve alınmalarına ve ticaret sicili işlemlerinde odalar arasındaki işbirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 24 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesi ile 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin...
17/01/20 02:17

Ticaret sicil müdürlükleri tebliği

TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; ticaret sicili müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı şubeler ve temsilciliklerin kuruluşu,...

Memurlar ·

Ticaret sicil müdürlükleri tebliği

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin