20.02.2020

    Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VARLIKLARIN DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası demiryolu araçları, taşıtlar, iş makinası, tezgah, teçhizat ile ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tespit edilerek satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Birim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde...
12/09/19 04:39

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VARLIKLARIN DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin...

Memurlar ·

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin