05.06.2020

  • MADDE 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

  • MADDE 4 - Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan plazmaferez tedavileri, ibaresinden sonra gelmek üzere immün plazma tedarik ve uygulama, ibaresi eklenmiştir.

  • Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

09/04/20 01:21

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

9 Nisan 2020--- Resmi Gazete TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama...

Memurlar ·

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin