26.09.2020

  • Eski düzenleme: Madde 353 -(1) Sağlık Bakanlığı; merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

  • Yurtdışı teşkilatı MADDE 371/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

  • Başkanlık, görev alanıyla ilgili olarak farklı illerde Yönetim Kurulu kararıyla enstitüler, araştırma merkezleri ve benzeri birimler açabilir; merkezin ve mevcut birimlerin yerini değiştirebilir.

  • MADDE 5-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine ödüller ibaresinden sonra gelmek üzere ve burslar ibaresi eklenmiştir.

13/09/19 08:39

Sağlık Bakanlığı Teşkilat CBK'sında 7 maddelik değişlik

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname...

Memurlar ·

Sağlık Bakanlığı Teşkilat CBK'sında 7 maddelik değişlik

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin