27.07.2021

  • MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  • MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan POZİSYON tablosu ile aynı ekte yer alan (2) ve (3) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı ilçelerdeki hizmetler ilçe devlet hastanesi başhekimliği ve/veya toplum sağlığı merkezi başkanları tarafından yerine getirilir.

  • Bu birimlere ayrıca kadro veya pozisyon tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

22/10/20 05:08

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı...

Memurlar ·

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin