05.08.2020

  • Sendika tarafından bu durumun Anayasanın Sosyal devlet, eşitlik ilkesi ile angarya yasağına aykırı olduğundan bahisle Görüş Yazı'nın iptali için açılan dava sonuçlandı.

  • Bu görüş yazısı sonrasında nöbet ücretleri %50 oranında artırımlı ödenen Laboratuvar ve Röntgen Teknisyenleri, bu oran farkını geri iade etmişti.

  • Danıştay Onikinci Dairesi, görüş yazısındaki ilgili maddelerin hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek iptal etti.

29/09/19 00:03

Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?

Danıştay Onikinci Dairesi; Ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet Veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini...

Memurlar ·

Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin