13.08.2020

    YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "her yılın ilk altı ayı" ibaresi "Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yıl" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) ve (bb) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (aa) bendinde yer alan "kiralamada bağımsız" ibaresi "kiralanacak" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "(p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y), (z), (aa) ve (bb)" ibaresi " (r),...
03/07/20 05:55

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin...

Memurlar ·

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin