14.08.2020

    Yönetmelik kapsamında olan ve olmayan kurumlar hangileridir? Bu Yönetmeliğin 2'nci maddesine göre kapsamda olan kurumlar şunlardır: 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. 2- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler. 3- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 4- Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları. 5- İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri. 6- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları...
22/04/19 08:22

Kamu kurumlarına ilan ve sınav yapılmadan işçi alınabilir mi?

Yönetmelik kapsamında olan ve olmayan kurumlar hangileridir? Bu Yönetmeliğin 2'nci maddesine göre kapsamda olan kurumlar şunlardır: 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. 2-...

Memurlar ·

Kamu kurumlarına ilan ve sınav yapılmadan işçi alınabilir mi?

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin