20.01.2021

  • 2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

  • Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

  • Bu nedenle de, itfaiye hizmetlerinde tekniker, mühendis vb.unvanlı destek personelinin Bütçe Kanunu K Cetveli uyarınca itfaiye maktu fazla mesai ücretini alması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  • Bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle görevlendirilen söz konusu personelin görevleri Yönetmelik'in 10 ila 13'üncü maddelerinde sayılmıştır.

02/12/20 13:11

İtfaiyede görevli tekniker ve mühendise de fazla mesai ücreti ödenir mi?

Sayıştay 8. Dairesi, itfaiye biriminde görevli tekniker ve mühendislerin, itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel olmadığını, yardımcı personel olduğunu, bu nedenle itfaiye biriminde çalışan tekniker ve mühendislere bütçe kanunu K cetvelinde öngörülen aylık fazla çalışma...

Memurlar ·

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin