24.08.2019

HABER ÖZETI

  • MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan satın alındığı ibaresi EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği olarak değiştirilmiştir.

  • MADDE 6 -Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

16/03/19 02:01

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının...

Memurlar ·

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Memurlar

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında...

Memurlar ·

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının...

Memurlar ·

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde...

Memurlar ·

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında...

Memurlar ·

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü...

Memurlar ·

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci...

Memurlar ·

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin