31.05.2020

HABER ÖZETI

  • MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

  • Transit niteliği bozulan bu geminin, ödediği transit gemi sağlık resmi, serbest gemi sağlık resmine tamamlanır.

  • MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kırksekiz ibaresi yüz altmış sekiz şeklinde değiştirilmiştir.

17/08/19 05:29

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 17/2/2008 tarihli ve 26790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi...

Memurlar ·

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında...

Memurlar ·

Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Memurlar

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 9/5/2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı...

Memurlar ·

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin