03.06.2020

  • Kanun koyucunun yalnız konusunu belli ederek bir mali yükümlülüğün ilgililere yüklenmesine izin vermesi, bunun kanunla konulmuş sayılabilmesi için yeterli değildir.

  • - Kanunilik ilkesi ihlal edildi Gerekçede, mülkiyetin kamu yararına kullanımı veya düzenlenmesine ilişkin kamu makamlarına geniş takdir yetkisi verilmesinin müdahalenin kanuna dayalı olması gerektiği olgusunu değiştirmeyeceği belirtildi.

  • Karar düzeltme talebinin de reddedilmesi üzerine kulüp, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

28/03/20 14:51

Forma reklamından pay alınmasını hak ihlali sayan kararın gerekçesi açıklandı

Anayasa Mahkemesinin, forma reklam gelirlerinden Spor Genel Müdürlüğüne yüzde 5 pay verilmesi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair kararının gerekçesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçede, mülkiyet hakkına müdahalede...

Sporx ·

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin