27.09.2020

  • Madde 2 -Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  • MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

03/12/19 23:48

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin...

Memurlar ·

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin