05.06.2020

  • Soru; Hakkımda yapılan soruşturma sonucunda Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası teklifi getirilmiş ve dosyam MEB Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

  • Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.hükümleri bulunmaktadır.

  • Bu hükümlerin 3. fıkrasındaki; Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

21/10/19 00:24

Disiplin kurulu, memura teklif edilen cezayı iptal ederse amir yine de ceza verebilir mi?

Soru; Hakkımda yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası teklifi getirilmiş ve dosyam MEB Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. MEB Yüksek Disiplin Kurulu; "isnat olunan fiilin işlendiği konusunda mevcut bilgi ve belgelere göre yeterli kanaat...

Memurlar ·

Disiplin kurulu, memura teklif edilen cezayı iptal ederse amir yine de ceza verebilir mi?

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin