28.11.2020

  • Dava konusu olayda, Hemşire olarak görev yapan ilgili memur Tıbbi Laboratuvar programını bitirdiği için intibakı yapılarak, zam ve tazminatları 2010 yılına kadar ön lisans düzeyinde ödenmiştir.

  • İdare Mahkemesi'nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  • İLGİLİ MEVZUAT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152.maddesinin II.

  • DAİRE E. 2018/8098 K. 2019/1769 T. 12.3.2019 İSTEMİN KONUSU :Erzurum 2.

27/10/20 13:34

Danıştay'dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar!

Dava konusu olayda, Hemşire olarak görev yapan ilgili memur "Tıbbi Laboratuvar" programını bitirdiği için intibakı yapılarak, zam ve tazminatları 2010 yılına kadar ön lisans düzeyinde ödenmiştir. Bu tarihten sonra, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda, ebe,...

Memurlar ·

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin