19.05.2022

    Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrosunda bölüm başkanının görüşü alınmadığı gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. İdare mahkemesince, davacının başkanı olduğu birim tarafından doçent ataması için bir istemde bulunulmadığı veya bu konuda Rektörlükçe bölüm başkanının görüşünün alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Danıştay Sekizinci Dairesi ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yükseköğretim mevzuatının bir bütün olarak incelenmesi sonucunda akademik kadro ilanı verilmeden önce ana bilim dalı veya bölüm başkanının görüşünün alınması yönünde bir zorunluluk olmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesinin iptal kararını bozmuştur. T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE Esas No: 2016/3065 Karar No: 2020/3688 İstemin Özeti :Malatya 1. İdare Mahkemesi'nin...
31/08/21 17:48

Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?

Bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrosunda bölüm başkanının görüşü alınmadığı gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. İdare mahkemesince, davacının başkanı olduğu birim tarafından doçent ataması için bir istemde bulunulmadığı veya bu konuda...

Memurlar ·

Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?

Memurlar

İlgili konular

×
Palo.com.tr Facebook ta takip edin